"احساس من"

شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
 

اول فروردين هوا بارونی...ميدونی چرا؟ چون فرشته ها دارن گريه می کنن

يکی از اونا  از بينشون رفته اون به زمين اومده

فرشته عزيزم تولدت مبارک

 *****

بهار صمیمی تر از همیشه به دیدنت خواهد آمد. درهای قلبت را به رویش مبند. غم ها را از روحت درو کن و در باغچه دلت چند شاخه گل عشق بکار.

بهار را مهربان تر از همیشه درک کن
.

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]