"احساس من"

چهارشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٤
 

اگر ميدانستی چقدر دوستت دارم

هيچگاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی

رنگين کمان من

 

نوشته شده توسط منا

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]