"احساس من"

پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٤
 

نامش چه آشنا بود                 يك واژه قديمي

درس كلاس اول                   سارا همان صميمي

مانده درون سينه                  يك عشق صادقانه

سارا كلاس اول                   سر مشق عاشقانه

شعر قشنگ پاييز                  بوي بهار دارد

يك شب بيا بخوانيم                سارا انار دارد

ترسم كلاس اول                  در يادها نماند

نام قشنگ او را                  ديگر كسي نخواند

درس انار و سارا                تكليف هر شبم شد

نام صميمى او                   گل واژه لبم شد

سارا كلاس اول                  تنها چهارحرف است

اما كلاس اخر                     سارا هزار حرف است

( سيد محمد بهشتى)

 

**********

 

قابل توجه بى غم عزيز:

ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشى اما براى بعضى افراد تمام دنيا هستى.....پس زندكى

كن

**********

يه نصيحت هم براي شما هم براى خودم:

بياييم قبل از اينكه اعتماد كنيم بشناسيم اينجوري هيچوقت احساس نمى كنيم كه اشتباه

كرديم.........

 

 

*********

 

 

در مورد سوال vittoعزيز:

بايد بگم من نمي تونم در مورد يه ادم قضاوت درست كنم يعني نه من نه شما.

ادماي معمولي توي زندگیشون يه زمانهايى حرفهاى به ظاهر ساده ميزنن كه شايد قرنها از اين

جمله ياد بشه

ناپلئون كه يك سياستمدار بوده و تمام حرفهاش روى حساب بوده بس اين جملات ثقيل ازش بعيد

نبوده

به قول معروف حرف كه ماليات نداره.

( بابت لطفى كه داريد و نظرتون مى ذارين ممنون)

 

 

*********

درآخر با اين جمله تموم می كنم:

بترسيد ازآه مظلومى كه غير از خدا هيجكس را ندارد

از امام حسين(ع)

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]