"احساس من"

جمعه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٤
 

در کنار چشمانت من دوباره خواهم بود

 

من دوباره خواهم خواست

 

تو دوباره خواهی گفت:      من تو را نخواهم خواست

 

 

 

میتوان به رفتن ادامه داد خیلی بعد از انکه تصور میکنی دیگر نمیتوانی

 

آری

 

گرچه پاهایم نزار است اما به سرزمینی میروم که گلها در ان میشکفند

 

 

نوشته شده توسط منا

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]