"احساس من"

سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤
 

دلتنگیهای آدمی را باد ترانه ای میخواند

 

رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد

 

وهردانه برفی به اشکی نریخته میماند

 

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

 

ازحرکات ناکرده وشگفتیهای برزبان نیامده

 

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

    

                                                        حقیقت تو ومن

 

نوشته شده توسط منا

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]