"احساس من"

چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤
 

ملت ها همچون زنان ترجيح می دهند تسليم مردی قوی و نيرومند شوند

 تا بر مردی سست عنصرتسلط يابند

آدولف هيتلر

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]