"احساس من"

یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
 

نمی گويم فراموشم مکن!

ميگويم به ياد آور اسيری را

که می دانی نخواهد رفت از يادت.

 

 

گرفته هستی مرا جای خالی نگاه او.

 

ماريا

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]