"احساس من"

شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

بيست و پنج دقيقه مهلت

براى اينكه دوستت بدارم

بيست و پنج دقيقه مهلت

براى اينكه دوستم بدارى

بيست و پنج دقيقه مهلت براى عشق

زمان كوتاهي است....

با اين همه

من بيست و پنج دقيقه از عمرم را كنار مى گذارم,

تا به تو فكر كنم

تو هم اگر فرصت دارى

بيست و پنج دقيقه

فقط بيست و پنج دقيقه به من فكر كن!...

بيا بيست و پنج دقيقه از عمرمان را براى همديگر پس انداز كنيم....

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]