"احساس من"

یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

كسى تو را پيدا مى كند

هر چقدر خودت را از افتاب پنهان كنى

هر چقدر كه پنجره ها را ببندي

هر چقدر كه پشت ديوارها پناه بگيرى

هر چقدر كه چشمانت را ببندى

بالاخره كسى تو راپيدا مى كند

هر چقدر كه اسم ادم ها را از دفترت خط بزنى

هر چقدر كه سيم هاى تلفن را بكشى

هر چقدر كه عكس هاى قديمى را پاره كنى

بالاخره كسى پيدا مى شود

كه تو راپيدا كند...

پشت يك پنجره

يا ته يك كوچه

و يا مچاله در ميان يك عكس كهنه

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]