"احساس من"

یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

می خوا م به vito بگم به خاطر اشتباهی که شده نه اشتباهی که کرديم (چون به نظر من معمولا اشتباه ميشه) نمی شه ديگه تو زندگی ريسک نکرد چون هندوانه من سفيد بود ديگه هندوانه نخرم؟و من هميشه به ياد دارم که ممکن در اين لحظه من اشتباه ميکنم و نميتوانم با تجربيات خودم ديگران را راهنمايی کنم و اينکه هر کس تو زندگی رنج خود و گذشت خودش و دارد (مطلب ۲۱ فروردين)کاش شما هم همیشه به ياد داشته باشيد.  

ماريا          

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]