"احساس من"

یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٤
 

دختران را برای چیزی که هستند دوست داریم..... و پسران را برای چیزی که وعده میدهند(گوته)

 

 

 

بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند

 

 

 

گول زدن دیگران این چیزی است که دنیا نام انرا عشق گذاشته است...

 

 

 

یک اشراف زاده کسی است که هر گز احساسات کسی را ندانسته جریحه دار نمی کند....

 

 

 

 

مردها همیشه می خواهند که اولین عشق یک زن باشند ولی زنها دوست دارند که اخرین

 معشوفه یک مرد باشند(اسکار وایلد)

 

 

 

می دانم دوست داشتن تو عين حماقته

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]