"احساس من"

پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳
 

 به تو............

تو هرگز از ان من نخواهی بود و به همين خاطر برای هميشه تو را خواهم داشت

تو اميد روزهای تنهايی من

اضطراب لحظه های ترديد من

و يقين لحظه های ايمان من بودی! دوستت دارم

(بريدا : پائلو کوئيلو)

**********

                        هر جا خوبی ديديد برداريد مال خودتان است

 

**********

                      اغازها هميشه دشوارند...حتی ساده ترينشان!!!

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]