"احساس من"

چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳
 

در افسانه ها آمده روزی که خداوند جهان را آفرید فرشتگان مقرب را به بارگاه خود فرا خواند. واز آنها خواست تا برای پنهان کردن راز زندگی پیشنهاد بدهند . یکی از فرشتگان گفت : خداوندا ان را در زیر زمین مدفون کن . فرشته دیگری گفت: آن را در زیر دریاها قرار بده و سومی گفت : را ز زندگی را در کوها قرار بده. ولی خداوند فرمود: اگرمن بخواهم به گفتهای شما عمل کنم فقط تعداد کمی از بندگانم قادر خواهند بود آن را بیابند در حالی که من میخواهم راز زندگی در دسترس همه بندگانم باشد . در ابن هنگام یکی از فرشتگان گفت: فهمیدم کجا ای خدای مهربان. راز زندگی را در قلب بندگانت قرار بده زیرا هیچکس به این فکر نمی کند که برای پیدا کردن آن باید به قلب ودرون خودش نگاه کند.و خداوند اين فکر را پسنديد

                        

 

در مسیر اراده خداوند باشیم.                

 

 

نوشته شده توسط منا

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]