"احساس من"

شنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٧
 

باید زندگی را در لیوانی ریخت

سر کشید

بی تامل...

تا فقط  آخر لیوان حس کنی چه گندی رو سر کشیدی!

 

 

با تو رنگ تمام شالیزارهای اینجا زرد خواهد شد...پس بمان

 

 

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]