"احساس من"

شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧
 

چقدر دوست دارم با  کودک نداشته ام حرف بزنم...

به او بگویم که دلم برایش تنگ شده است...

چقدر این روزها نیازمند دستان کوچک و نرمش هستم...

لبخند شیرینش که شادی را به قلبم بیاورد..

اینجا از حضور تو خالی ست عروسکم...

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]