.........حرفی ندارم برای  گفتن...دوروبرم خالی تر از همیشه شد.... اتفاقات خوب و بد بی توجه  به من  ÷یش میان... خسته بودن هم برای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید
آذر 87
1 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
12 پست