تمام بغض هایم را می ریزم در چند حرف ساده و نگاهی که شاید لحظه ای تو را از تصمیم ات جدا کند..

صحبت از ماندن و نرفتن نیست...صحبت از حضور همیشگی ست

چه با فرسنگ ها فاصله و چه همین نزدیکی ها ...

اعتماد رو خود ما آدما می سازیم و خودمون هم خرابش می کنیم..اما میشه دوباره ساخت....

پاک کردن اش از صحنه زندگی تمام راه حل نیست..

 

 

ته مانده:تمام اتفاقات بد... یهو و یک جا با هم میان..

 

/ 1 نظر / 11 بازدید