كلمات كتاب را بلند بلند تكرار مي كنم تا ذهن ام به آنسو ترك ها پرواز نكند...البته سخته...آخه ذهن من بازيگوشه....هر چيزي به جز اين كتاب هاي قطور رو حاضر مرور كنه و به خاطر بسپاره..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(اين هم از تنبلي من)

2روز تعطيل بود و بهانه اي خوبي براي وقت داشتن به اندازه كافي واسه درس خوندن...

از فردا دوباره كار و كار...!

اين ايام هم ميگذره..مثل سالهاي قبل..با اين تفاوت كه سال هاي نه چندان دور كنار عزيزاني بودم كه جايشان در اين صفحه از زندگي خالي ست..دوستاني كه به دلايل مختلفي نيستند و جايشان خالي ست و با هيچ چيز پر شدني هم نيست....

*******

دارم فكر مي كنم...چه چيزي اين همه خستگي ...اين همه گريختن...اين همه گريستن....اين همه به انتظار نشستن..اين همه بودن و نبودن رو معنا ميكنه....؟

مي تونيم دليلي براي اين همه فكر مشغولي پيدا كنيم؟

انگاري غم نامه پاياني نداره...

اين درد...

اين  سنگيني...

اين بي من بودن ...

اين روزها...!

زماني  در هستي خودمون نياز داريم كه عقب گرد كنيم...برگشت كنيم بي افسوس....

عمري را كه به بي راه رفته ايم را بي فكر بگذاريم و بگذريم...كاري از دستمون بر نمياد ...فقط خودمونو اذيت مي كنيم....

در اين روزگار بايد نقابي زد بر چهره و بقيه راه رو با همين نقاب گذراند؟

 

*******

به اين فكر كردي كه لحظه آخر.. لحظه تصميم واسه يكي شدن سخته؟

آخه فكر مي خواد....

آخه خطر پذيري مي خواد..

اعتماد به نفس مي خواد...

ماندن و نماندن مي خواد....

پس كشيدن؟!

به اخم نشستن لبخند؟!

تن دادن لب ها به بي اعتمادي؟!

گريختن به هر بهانه اي؟!

ماندن و ساختن؟!...ريسك كردن و پذيرفتن؟!

 

 

ته مانده1:راستي مادربزرگ محرم امسال رو نديد...نبود تا عصا زنان به سر كوچه بياد و دسته هاي عزاداري رو به تماشا بشين

ته مانده2:به نظر تو مي تونم يك مايع سفيد كننده ذهن از توي قفسه هاي اميد  شهروند پيدا كنم...؟

ته مانده3:...قرار شد توليدات  رو به روز كنيم...پس هر وقت كه بارون اومد قرار شد كه توليد كلوچه چتري رو آغاز كنيم!...(اين هم جواب بي مزه  مدير عامل عزيز !)

ته مانده 4:آني سلام كردن رو ياد گرفته...دخترك اولين برف رو هم ديد

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
وحيد

The difference between the talk and a tear... The difference between smiles and a laughter The difference between life and a living Is called a Friend ! محكم قدم بردار بدان اگر كسي صداي مهيب گام هايت را نشنود اگر كسي تركه سرعتت به صورتش سيلي نزند بدان .... بدان كه رد پايت براي هميشه خواهد ماند

محمد

آدرس رو اشتباه بهت دادن...مايع سفيد کننده ذهن توليد و توزيع انحصاريش توی خود ذهنت انجام ميشه... پس لازم نيست توی اين سرما شال و کلاه کنی تا بری و توي قفسه های اميد شهروند دنبالش بگردی.......

بيتا

جالب مي نويسی سراغ منم بيا

اریک

اين دختره خودتی اون بالا

اريک

خوشحاليم برای انی و ايضا مدير عاملتون (( راستی توی نوشين کار ميکنی يا اون يکی کارخونه کلوچه سازی ؟)) و ناراحت و متاسفم برای گراند ما