اگر ميدانستی چقدر دوستت دارم

هيچگاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی

رنگين کمان من

 

نوشته شده توسط منا

/ 4 نظر / 5 بازدید
mojde

بت من گناهجار است دزدی بلد نيست از دروغ سر در نمی آورد و بدتر .....بلد است عاشق شود(ايليا)...........دوست داشتن و عشق هميشه گناهه ....و اين ديوانگی ست دوست بداريم بس آنکه دوستمان بدارند!

mojde

سال نو مبارک ....

tanha

سلام...خسته نباشيد...قشنگ بود ولی فکر ميکنم يک جاشو اشتباه نوشتيد.....باران را بهانه نميکردم بايد درست باشه...خوش و سبز باشيد

bita

قشنگ بود ولی چرا منا می نو يسه؟