می خوا م به vito بگم به خاطر اشتباهی که شده نه اشتباهی که کرديم (چون به نظر من معمولا اشتباه ميشه) نمی شه ديگه تو زندگی ريسک نکرد چون هندوانه من سفيد بود ديگه هندوانه نخرم؟و من هميشه به ياد دارم که ممکن در اين لحظه من اشتباه ميکنم و نميتوانم با تجربيات خودم ديگران را راهنمايی کنم و اينکه هر کس تو زندگی رنج خود و گذشت خودش و دارد (مطلب ۲۱ فروردين)کاش شما هم همیشه به ياد داشته باشيد.  

ماريا          

/ 3 نظر / 5 بازدید
خاله سارا

سلام ماريا جون... کاشکی می شد...از تجربيا ت ديگران استفاده کنم....اما من هيشه خواستم که خودم تجربه کنم...حتی بدترين چيزا رو...من آپم...بيا پيشم...

vito

ماريای عزيز قبول دارم که هر انسان دنيايی است با مختصات خاص خودش و البته پيچيده.اما خيلی چيز ها بين آدما مشترکه."انا خلقنا الانسان فی کبد".

marjan

سلام..دلم يه چيز استثنائی می خواد از همه چيز خسته شدم ...