چقدر دوست دارم با  کودک نداشته ام حرف بزنم...

به او بگویم که دلم برایش تنگ شده است...

چقدر این روزها نیازمند دستان کوچک و نرمش هستم...

لبخند شیرینش که شادی را به قلبم بیاورد..

اینجا از حضور تو خالی ست عروسکم...

/ 2 نظر / 9 بازدید