در خود غرق شدن و به دنیای زیبای تو قدم گذاشتن،از همه بریدن وبه سوی تو آمدن آسان ترین کار است.چون جایگاه توامن ترین است محبوب من.چگونه بخوانمت تا جوابم دهی ،به فریاد یا نجوا.مرا میبینی ،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

صدایم میشنوی،تو که دراین هیاهوی جهان صدای شکستن دلم را شنیدی و میدانی از ویرانه هایی که سا ختم می آیم،از سوگواری مرده هایی که دفن کردم و بر سر جنازه هایشان نالیدم،برای تمام احساسی که دفن شد برای تمام بودن هایی که نفی شدوتو می دانی که باورهای من چه بود و چه شد.

چرا و چگونه این کاخ ها به عرش رسید و چگونه با نسیمی ویران شد.نمی گویم و نمی توانم بگویم که چرا کمکم نکردی که خوب می دانم تو تا کجا می کشی وتا کجا می رسانی.نمی گویم که چرا نگذاشتی نبینم،نسازم،نسوزم و ویران نشوم .نمی گویم او چه برتری داشت که مرا بر او بخشیدی واو را بر من نمی بخشی،هر چند که دیگر نمی خواهم.

من با تمام گناهانم با تمام نافرمانیهایم باز هم به سوی تو آمدم که میدانم در هر قدمم در کنار من گام بر می داری و چه عیب دارد که اینگونه بیندیشم.

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />ماريا

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
babak

salam.shab bekher,mesl hamesh chon azdel baraMAD BAR EL NESHT MOFAG VA SHAV VA SALMAT BASHED BABA